พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

 เมื่อวันอาทิคย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ข้าวราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมพิธีบำเพ็บกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิีบำเ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวนสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
pig778
20955 020957
2096620968
20977
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119