กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562  สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัริย์ไทย 3 พระองค์ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
pig778
1544915498
4603746039


สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119