ประกาศรับสมัครพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119