วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ในการนี้ นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

pig778
S _4972562S _4972546
8633186332
8633086335สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119