จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ต.เวียงชัย

 เมื่อที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป้นประธานโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมี นายประสาทพร ดวงมณี ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สำมะโน สำรวจ และเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ณ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ตำบลเวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

pig778
timeline 20191120_103734timeline 20191120_103747
timeline 20191120_094253timeline 20191120_094109

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119