วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นานเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในการนี้ นางยุภาพร มูลอัต นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
pig778
19478105719
105721105722
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119