ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายพงษ์พรรณ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ ประชาชน และภาคเอกชน ร่วมโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตยิ์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับราษฎรในท้องที่ห้างไกล ในการนี้ บุคคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

pig778

timeline 20200219_104153timeline 20200219_104216
timeline 20200219_104158timeline 20200219_104206
156207156211


สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119