ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว

record     สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประสงค์รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาสรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ  ตามเอกสารแนบ
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119