ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ตามที่ได้มีประกาศ จังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวนั้น บัดนี้การประเมินได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว  สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามขอประกาศ ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุระกิจและอุสาหกรรม 2564 ตามเอกสารแนบนี้ 
sta64 sob-1
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119