ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

unnamedประกาศจังหวัดมหาสารคาม ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 19 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119