วันวิสาขบูชา

visakha2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน มีข้อจำกัดในการ จัดกิจกรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้จัดแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ผ่านสื่อออนไลน์ทางเว็บ แอปพลิเคชั่น “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียน ออนไลน์ผ่านทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com ด้วยวิธีที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ณ ที่พักอาศัย ตามสื่อประชาสัมพันธ์นี้
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119