รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

prakad64- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานเพาะกิจในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่งพักงานราชการเฉพาะกิจ ตามรายละเอียดแนบนี้
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119