วันกีฬาแห่งชาติ 2556

sport56

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายนพวัชร สิงห์ศักดา เป็นประธานการมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศกีฬาประเภทต่างๆ ในงานวันกีฬาแห่งชาติของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเชียร์และร่วมแข่งกีฬาเพื่อความสามัคคีอย่างพร้อมเพรียง

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119