ขอบคุณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม     ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ใน สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม     ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ใน สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ต.เวียงชัย

จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ต.เวียงชัย
 เมื่อที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป้นประธานโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมี นายประสาทพร ดวงมณี ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สำมะโน สำรวจ และเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ณ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ตำบลเวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ในการนี้ นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จะรับสมัครเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ต.เวียงชัย

  จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ต.เวียงชัย

 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

Previous
Next
 • ประชาสัมพันธ์แนะนำสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  ประชาสัมพันธ์แนะนำสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • ขั้นตอนและประโยชน์ที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลโดย สสช.

  ขั้นตอนและประโยชน์ที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลโดย สสช.

Previous
Next

ข้อมูลสถิติจากการสำรวจภายในจังหวัด

     ข้อมูลสถิติจากการสำรวจ/ สำมะโนภายในจังหวัด คือเอกสาร/ รายงาน และตารางข้อมูลสถิติทีสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ และมีการนำเสนอผลในระดับจังหวัด
                                                                                                                                        *ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

      flag  - การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ. 2562 new animation
  MahaSarakham   - รายงานผลการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560  ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดมหาสารคาม  new animation
       • คำนำ บทสรุปผู้บริหาร บทนำ ระเบียนวิธีสถิติ ผลการสำมะโน
       • ตารางสถิติ
worker - การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2562 )new animation
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2562)
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสาคาม (ไตรมาส 3 : กรกฏาคม - กันยายน 2561 ) 
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2 : เมษายน-มิถุนายน 2561)
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสาคาม (ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2561) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3 : กรกฏาคม-กันยายน 2560) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2560)  
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2560)  
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฏาคม-กันยายน 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2558) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2557) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฎาคม-กันยายน 2557) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2557) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2557)
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฎาคม-กันยายน 2556)             
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2556)
farmer รายงานผลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดมหาสารคาม new animation
รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดมหาสารคาม

sss - รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119