ขอบคุณ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561"

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561 นายภุชพงษ์  โหนดไธสง ผู้อำนวยการสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561" โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนาวยการสถิติแห่งชาติ นางน้ำผึ้ง เชิดชูวงษ์ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ สถิติจังหวัดทั้ง 20 คน ข้าราชการ และบุคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 460 คน  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดนครราชสีมา โรงแรมสตาร์ไลท์เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 3 "

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 6 กันยายน 2561 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 3 " โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จาก อำเภอเมืองนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอชื่นชม อำเภอยาสีสุราช และอำเภอนาเชือก จำนวน 150 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าว สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการอบรมในครังนี้ ณ ห้องประชุมตักสิลา บอลรูม 2 โรงแรมตักสิลามหาสารคามอ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 "

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 5 กันยายน 2561 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 " โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จาก อำเภอเมืองกุดรัง อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเชียงยืน และอำเภอวาปีปทุม จำนวน 150 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าว สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการอบรมในครังนี้ ณ ห้องประชุมตักสิลา บอลรูม 2 โรงแรมตักสิลามหาสารคามอ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 1 "

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 4 กันยายน 2561 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 1 " โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จาก อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย อำเภอบรบือ และอำเภอแกดำ จำนวน 150 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าว สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการอบรมในครังนี้ ณ ห้องประชุมตักสิลา บอลรูม 2 โรงแรมตักสิลามหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านเหล่าน้อย

การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านเหล่าน้อย
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ออกตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม บ้านเหล่าน้อย  ตำบลเขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
   อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดกิจกรรมการเเสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน ชม ชิม ช๊อป @มหาสารคาม

พิธีเปิดกิจกรรมการเเสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน ชม ชิม ช๊อป @มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน "ชม ชิม ช๊อป otop @มหาสารคาม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคามอ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561"

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 3 "

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 "

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 1 "

 • การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านเหล่าน้อย

  การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านเหล่าน้อย

 • พิธีเปิดกิจกรรมการเเสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน ชม ชิม ช๊อป @มหาสารคาม

  พิธีเปิดกิจกรรมการเเสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน ชม ชิม ช๊อป @มหาสารคาม

ข้อมูลสถิติจากการสำรวจภายในจังหวัด

     ข้อมูลสถิติจากการสำรวจ/ สำมะโนภายในจังหวัด คือเอกสาร/ รายงาน และตารางข้อมูลสถิติทีสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ และมีการนำเสนอผลในระดับจังหวัด
                                                                                                                                        *ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  MahaSarakham   - รายงานผลการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560  ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดมหาสารคาม  new animation
       • คำนำ บทสรุปผู้บริหาร บทนำ ระเบียนวิธีสถิติ ผลการสำมะโน
       • ตารางสถิติ
worker -  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2560)new animation
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3 : กรกฏาคม-กันยายน 2560) 

-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2560)  
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2560)  
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฏาคม-กันยายน 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2558) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2557) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฎาคม-กันยายน 2557) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2557) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2557)
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฎาคม-กันยายน 2556)             
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2556)
farmer รายงานผลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดมหาสารคาม new animation
รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดมหาสารคาม

sss - รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดมหาสารคาม
harmony การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) 
และศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557drugs -การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด จังหวัดมหาสารคาม (สิงหาคม 2557)
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119