ขอบคุณ
Doc-win

สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา
 เนื่องด้วยในวันที่ 5 กรกฏาคม 2563 ตรงกับวันอาสาฬบูชา และในวันที่ 6 กรกฏาคม 2563 ตรงกับวันเข้าพรรษา สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จึงขอเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการเข้าวัดทำบุญ ตักบาท ปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน 

                     
อ่านเพิ่มเติม...

วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี
 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ในการนี้ นางยุภาพร มูลอัต นักวิชาการสถิติชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

    
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม  ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 พร้อมด้วย นายธัญญวัตน์ ชาญพินิจ นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด  ซึงในการนี้  นางยุภาพร  มูลอัต  นักวิชาการสถิติชำราญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายพงษ์พรรณ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ ประชาชน และภาคเอกชน ร่วมโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตยิ์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับราษฎรในท้องที่ห้างไกล ในการนี้ บุคคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำหนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำหนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการประเมินมารายงานตัว ตามรายละเอียดนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสำหนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสำหนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการประเมินมารายงานตัว ตามรายละเอียดนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 • สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

  สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

 • วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

  วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

 • ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือน พฤษภาคม 2563

  ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 • ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

  ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำหนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำหนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสำหนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสำหนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

Previous
Next
 • "รู้หรือไม่" ข้อมูลสถิติมาจากใหน ?

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

 • เน็ตประชารัฐ

  เน็ตประชารัฐ

 • ประชาสัมพันธ์แนะนำสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  ประชาสัมพันธ์แนะนำสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • ขั้นตอนและประโยชน์ที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลโดย สสช.

  ขั้นตอนและประโยชน์ที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลโดย สสช.

Previous
Next

ข้อมูลสถิติจากการสำรวจภายในจังหวัด

     ข้อมูลสถิติจากการสำรวจ/ สำมะโนภายในจังหวัด คือเอกสาร/ รายงาน และตารางข้อมูลสถิติทีสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ และมีการนำเสนอผลในระดับจังหวัด
                                                                                                                                     *ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม


235000 orig
 -  รายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563  new animation

flag
 - การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ. 2562 new animation
  MahaSarakham   - รายงานผลการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560  ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดมหาสารคาม  new animation
       • คำนำ บทสรุปผู้บริหาร บทนำ ระเบียนวิธีสถิติ ผลการสำมะโน
       • ตารางสถิติ
worker - การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2563)new animation
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม  ปี 2562 
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2562
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2562 )

- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2562)
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสาคาม (ไตรมาส 3 : กรกฏาคม - กันยายน 2561 ) 
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2 : เมษายน-มิถุนายน 2561)
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสาคาม (ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2561) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3 : กรกฏาคม-กันยายน 2560) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2560)  
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2560)  
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฏาคม-กันยายน 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2558) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2557) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฎาคม-กันยายน 2557) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2557) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2557)
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฎาคม-กันยายน 2556)             
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2556)
farmer รายงานผลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดมหาสารคาม 
รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดมหาสารคาม

sss - รายงานผลการสำรวจภาวะเศษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  พ.ศ. 2561 จังหวัดมหาสารคาม new animation
 • คำนำ บทสรุปผุ้บริหาร สารบัญ บทนำ ผลการสำรวจที่สำคัญ
 • ตารางวิเคราะห์
 • ตารางสถิติ      
- รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดมหาสารคาม - รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119