แสดง # 
แนะนำเอกสาร รายงานเชิงสถิติ เขียนโดย admin 254
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2559 เขียนโดย admin 96
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2559 เขียนโดย admin 83
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2559 เขียนโดย admin 146
สรุปผลที่สำคัญ การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2557 เขียนโดย admin 132
สรุปผลที่สำคัญ ผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพ.ศ. 2557 เขียนโดย admin 151
รายงาน : แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 174
สรุปผลที่สำคัญ : การสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต(ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557 เขียนโดย admin 137
สรุปผลที่สำคัญ : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 เขียนโดย admin 193
เรื่องเล่าจากตัวเลข #2 เขียนโดย admin 209
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119