แสดง # 
แนะนำเอกสาร รายงานเชิงสถิติ เขียนโดย admin 313
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2560 เขียนโดย admin 33
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 32
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2560 เขียนโดย admin 21
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2560 เขียนโดย admin 28
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2559 เขียนโดย admin 168
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2559 เขียนโดย admin 147
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2559 เขียนโดย admin 215
สรุปผลที่สำคัญ การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2557 เขียนโดย admin 189
สรุปผลที่สำคัญ ผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพ.ศ. 2557 เขียนโดย admin 205
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119