แสดง # 
แนะนำเอกสาร รายงานเชิงสถิติ เขียนโดย admin 372
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2560 เขียนโดย admin 77
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 89
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2560 เขียนโดย admin 66
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2560 เขียนโดย admin 89
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2559 เขียนโดย admin 209
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2559 เขียนโดย admin 177
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2559 เขียนโดย admin 246
สรุปผลที่สำคัญ การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2557 เขียนโดย admin 217
สรุปผลที่สำคัญ ผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพ.ศ. 2557 เขียนโดย admin 238
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119