แสดง # 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 36
จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ต.เวียงชัย เขียนโดย admin 49
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 54
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 189
ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 114
ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านหนองไฮ เขียนโดย admin 80
กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช เขียนโดย admin 70
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เขียนโดย admin 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสำนักงานสถิติ เขียนโดย admin 154
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119