แสดง # 
ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านมะกอก เขียนโดย admin 7
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 14
พิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์หลักเมือง เนื่องในพิธีบุญซำฮะ เขียนโดย admin 21
ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ เขียนโดย admin 41
ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เขียนโดย admin 43
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 56
กิจกรรมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองมหาสารคาม เขียนโดย admin 50
กิจกรรมทำความสะอาด เขียนโดย admin 56
วันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 49
ติดตามการขับเคลื่อน "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" เขียนโดย admin 56
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันราชการพลเรือน เขียนโดย admin 42
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 43
ปั่นลั่นทุ่ง ชมวิถีชุมชน มหานครจัมปาศรี เขียนโดย admin 47
ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง เขียนโดย admin 41
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 110
ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" อบต.เขวา เขียนโดย admin 127
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 153
พิธีเปิดอบรมโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 156
อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เขียนโดย admin 114
ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง เขียนโดย admin 84
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119