แสดง # 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 36
จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ต.เวียงชัย เขียนโดย admin 49
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 54
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 188
ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 114
ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านหนองไฮ เขียนโดย admin 79
กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช เขียนโดย admin 70
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เขียนโดย admin 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสำนักงานสถิติ เขียนโดย admin 154
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สัมภาษณ์)เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 193
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 376
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 396
ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" ตำบลยาง เขียนโดย admin 139
วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เขียนโดย admin 138
ประชุม ITA เขียนโดย admin 110
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 104
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวานพระพร เขียนโดย admin 99
วันวิสาขบุชา เขียนโดย admin 105
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 145
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119