แสดง # 
พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกป่า เขียนโดย admin 21
ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเพื่อทำแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด เขียนโดย admin 21
ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่วิชาการ พนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 25
ประชาสัมพันธ์งดดื่มสุรา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 21
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 24
ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านมะกอก เขียนโดย admin 77
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 46
พิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์หลักเมือง เนื่องในพิธีบุญซำฮะ เขียนโดย admin 41
ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ เขียนโดย admin 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เขียนโดย admin 64
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 83
กิจกรรมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองมหาสารคาม เขียนโดย admin 73
กิจกรรมทำความสะอาด เขียนโดย admin 75
วันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 70
ติดตามการขับเคลื่อน "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" เขียนโดย admin 92
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันราชการพลเรือน เขียนโดย admin 54
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 53
ปั่นลั่นทุ่ง ชมวิถีชุมชน มหานครจัมปาศรี เขียนโดย admin 61
ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง เขียนโดย admin 55
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 127
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119