แสดง # 
พิธีเปิดอบรมโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 10
อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เขียนโดย admin 25
ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง เขียนโดย admin 20
ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 28
ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 49
ประกาศรผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 83
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 198
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 242
พิธีถวายดอกไม้จันทร์ เขียนโดย admin 71
ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมดอกดาวเรืองบริเวณศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 96
Big Cleaning Day เขียนโดย admin 64
กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช เขียนโดย admin 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย admin 65
ประชุมเพื่อซักซ่อมความเข้าใจโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 21
เอกสารแนบท้ายประกาศ (ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) เขียนโดย admin 84
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น เขียนโดย admin 54
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เขียนโดย admin 55
Digital Transformation 2017 เขียนโดย admin 93
ประชาสัมพันธ์ "งานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017" เขียนโดย admin 81
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 127
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119