แนะนำเอกสาร รายงานเชิงสถิติ


หนังสือ เอกสาร รายงานต่างๆ ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม(เอกสารที่เผยแพร่นี้ เป็นเอกสาร/ รายงานฉบับล่าสุดที่ได้รับหรือจัดทำขึ้น  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม หรือดาวโหลดได้จากเว็บ สำหรับเอกสาร/ รายงานฉบับก่อนหน้านี้ท่านสามารถค้นหาได้จากระบบห้องสมุดของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามหรือสามารถสอบถามได้ที่ 043-777446  e:mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561

3-1infoสรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม 2561) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและนอกวัยทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลการทำงาน การว่างงาน และการประกอบกิจการต่างๆของประชากร

อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2560

ifs1-60 สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม 2560) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและนอกวัยทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลการทำงาน การว่างงาน และการประกอบกิจการต่างๆของประชากร

อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2560

Ifs.4 60 สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและนอกวัยทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลการทำงาน การว่างงาน และการประกอบกิจการต่างๆของประชากร

อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2559

lfs-4-59 copy สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและนอกวัยทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลการทำงาน การว่างงาน และการประกอบกิจการต่างๆของประชากร

อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560

if3-60-1 สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2560) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและนอกวัยทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลการทำงาน การว่างงาน และการประกอบกิจการต่างๆของประชากร

อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2559

lfs-4-59 copy สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและนอกวัยทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลการทำงาน การว่างงาน และการประกอบกิจการต่างๆของประชากร

อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2560

ifs2-60 สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและนอกวัยทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลการทำงาน การว่างงาน และการประกอบกิจการต่างๆของประชากร

อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2559

lfs-2-59 สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุนายน 2559) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและนอกวัยทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลการทำงาน การว่างงาน และการประกอบกิจการต่างๆของประชากร

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119