ขอบคุณ

พิธีเปิดอบรมโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

พิธีเปิดอบรมโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
         วันที่  4  มกราคม 2561 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เริ่มวันแรกของจังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์บ้านท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีผู้นำหมู่บ้านเข้ารับการอบรม 7หมู่บ้าน ๆ ละ 4 คน รวม 28 คน โดยมีนายก อบต.ลาดพัฒนา เป็นประธานเปิดอบรม 


อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อซักซ่อมความเข้าใจโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

ประชุมเพื่อซักซ่อมความเข้าใจโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
         วันที่  3  มกราคม 2561 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ประชุมร่วมกับผู้บริหาร กศน. จังหวัดมหาสารคาม ผู้แทน TOT มหาสารคาม และคระครู กศน. แกนนำ (ครู ก.) 37 คน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันและจัดทำแผนการอบรมสร้างความเข้าใจ โครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จาก เน็ตประชารัฐ ณ ห้องประชุมประทุมวัน สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม และจะอบรมให้ความรู้กับผู้นำหมู่บ้านๆ ละ 4 คน เริ่มรุ่นแรกในวันที่ 14 มกราคม 2561 นี้ จากทั้งสิ้น 142 รุ่น รวม 898 หมู่บ้าน โดยจะดำเนินการฝให้แล้วเสร็จถายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561


อ่านเพิ่มเติม...

อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามจัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อเวลา 9.00น. มีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัด จำนวน 81 คน 
อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจและเผยแพร่ข้อมูลสถิติน ที่โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ต.สร้างแซ่ง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 
อ่านเพิ่มเติม...

ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล

ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล
ตามที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จังทร์โอชา เพื่อเร่งดำเนินการรับรู้แก่ประชาชน ทางสื่อต่างๆ ให้รับทราบและเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการ การเข้าถึงตลอดจนการใช้ประโยชน์ของดิจิทัลในด้านต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล สรอ จึงได้ผลิตคลิบวีดีโอ "ประชาชนได้อะไรจากรัฐบอลดิจิทัล"เพื่อประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบการดำเนินงานโดยทั่วกัน 
ชมคลิปหรือ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ
 
วันที่ 22 พฤศจิกายน  2560 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ. มหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • พิธีเปิดอบรมโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

  พิธีเปิดอบรมโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

 • ประชุมเพื่อซักซ่อมความเข้าใจโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

  ประชุมเพื่อซักซ่อมความเข้าใจโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

 • อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

  อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

 • ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

  ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง

 • ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล

  ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล

 • ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

  ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119