ขอบคุณ
Doc-win

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" อำเภอกุดรัง

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้ นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ณ บ้านกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม    อ่านเพิ่มเติม...

รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563

รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563 รายงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563 คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2562)                                                                                                                                                        ... อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมการสร้างเครือข่ายสถิติในระดับอำเภอ/ชุมชน

การอบรมการสร้างเครือข่ายสถิติในระดับอำเภอ/ชุมชน  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมตักสิลาแกรนด์ มหาสารคาม นายเกรียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร : การอบรมองค์ความรู้ี่เกี่ยวกัยสำนักงานสถิติห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ภารกิจ แผนงาน /โครงการด้านสถิติระดับพื้นที่  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้นำระดับตำบล ตำบลละ 1 คน เป็นผู้นำระดับเทศบาล 1 คนและชุมชนเมือง 1 คน จำนวน 125 คน อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรฯ  เมื่อที่ 14-16 สิงหาคม 563 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register based census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองของบริบทของพื้นที่ (Area based) ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ห้องหลักเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติเนืองในวันแม่แห่งชาติ

พิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติเนืองในวันแม่แห่งชาติ  เมื่อที่ 12 สิงหาคม 563 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวาพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติร์ พระบรมราชินี พระพันปีหลวง ทั้งนี้ นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  อ่านเพิ่มเติม...

สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา  เนื่องด้วยในวันที่ 5 กรกฏาคม 2563 ตรงกับวันอาสาฬบูชา และในวันที่ 6 กรกฏาคม 2563 ตรงกับวันเข้าพรรษา สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จึงขอเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการเข้าวัดทำบุญ ตักบาท ปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน                       อ่านเพิ่มเติม...
 • ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

  ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" อำเภอกุดรัง

 • รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563

  รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563

 • การอบรมการสร้างเครือข่ายสถิติในระดับอำเภอ/ชุมชน

  การอบรมการสร้างเครือข่ายสถิติในระดับอำเภอ/ชุมชน

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรฯ

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรฯ

 • พิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติเนืองในวันแม่แห่งชาติ

  พิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติเนืองในวันแม่แห่งชาติ

 • สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

  สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

Previous
Next
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119