ขอบคุณ

พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกป่า

พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกป่า
 วันที่17 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณอ่างเก็บน้ำบึงกุย(สพดืออีสาน) ตำบลหัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเพื่อทำแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด

ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเพื่อทำแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด
วันที่ 11 กรกฎาคม นายสมศักดิ์  แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  เข้าร่วมประชุมหารือการจัดข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564)  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อนำชุดข้อมูลตามแผนพัฒนาสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ เสนอในที่ประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่วิชาการ พนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่วิชาการ พนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ
วันที่ 9 กรกฎาคม สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกัน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามอ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์งดดื่มสุรา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ประชาสัมพันธ์งดดื่มสุรา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธจะได้กำหนดจิตแน่วแน่ในการบำเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งการงดดื่มสุราก็จะถือเป็นมหากุศลด้วย เพราะหากผิดศีลข้อ 5 แล้ว ย่อมมีโอกาสละเมิดศีลข้ออื่นได้โดยง่ายในปี 2560 นี้ ตนได้ให้คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราว่าห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัยพาชาติไทยเจริญ” คำกล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ฝากถึงประชาชนคนไทย
อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561เนื่องด้วยวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขอเรียนเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชน ร่วมเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร ณ วัดไกล้บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านมะกอก

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ
 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมาหากษัติย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านมะกอก ตำบลขางเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม


อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกป่า

  พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกป่า

 • ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเพื่อทำแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด

  ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเพื่อทำแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด

 • ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่วิชาการ พนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

  ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่วิชาการ พนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

 • ประชาสัมพันธ์งดดื่มสุรา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  ประชาสัมพันธ์งดดื่มสุรา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 • ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 • ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

  ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านมะกอก

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119