ขอบคุณ

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านมะกอก

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ
 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมาหากษัติย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านมะกอก ตำบลขางเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ
 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการเน็ตประชารัฐ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน  2561 ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดมุกดาหาร โดยนายสมศักดิ์  แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์หลักเมือง เนื่องในพิธีบุญซำฮะ

พิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์หลักเมือง เนื่องในพิธีบุญซำฮะ
    วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561   นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์หลักเมือง เนื่องในพิธีบุญซำฮะ เพื่อทำบุญชำระล้างจิตใจ ปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคง ทำให้เกิดความสงบสุข ณ บริเวณศาลหลักเมืองมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จังหวัดมหาสารคามได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการ บุคลากรในองค์กรให้ยึดถือ ให้ยืดถือและปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข้อกำหดอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรให้นำเนินภารกิจตามพันธกิจอย่างมีธรรมมาภิบาล......(เอกสารแนบ) อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 25 เมษายน 2561 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและบุคคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

  ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านมะกอก

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

 • พิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์หลักเมือง เนื่องในพิธีบุญซำฮะ

  พิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์หลักเมือง เนื่องในพิธีบุญซำฮะ

 • ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

  ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ

 • ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

  ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 • พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119